“The power of self-confidence is directly proportional to the result & vice versa!”

-Erika P. Hamlet

If we want to know the story written in the book, we need to read the book. And the same is true for me. To get to know me better, please read more about me than just the one sentence.

The picture was taken in 2015.

The picture was taken in 2015.

Ms. Erika P. Hamlet is a former diplomat for the USA & Canada. The author lives in Washington, DC USA, and has both, US & Czech citizenship. Her name is not a pseudonym, it is a real name. ⚔️❤️⚔️❤️⚔️ 

I had the opportunity to travel quite a lot, so I could see many beautiful places in the world: Alaska, Hawaii, Niagara Falls (70% from the  US states) Hungary, Italy, Germany, France, Austria, Africa (3 times) China, Bulgary, Turkey, Brussel, Spain, etc., etc.

https://www.facebook.com/erika.hamle https://www.facebook.com/hamleterika/   (business page)

All my writing (all my literary work) is protected by the Copyright © office in Washington, D.C. USA.

For 3 decades (30 years) I was married to a military jet pilot, so I belonged to a “jet - pilots” family where you had to follow the orders...

For 3 decades (30 years) I was married to a military jet pilot, so I belonged to a “jet - pilots” family where you had to follow the orders...

Erika P. Hamlet - Author

The text here is written in both English and Czech.

Greetings to everyone from Washington, D.C.

The 1. volume of the novel, fiction "The Power Of The Wellnsburgs' Swords," Katarine And Her Intrigues,” was published by Albatros. media in Europe.

*Initially, before signing the contract, I asked this Publisher House to give me a separate contract for each of my books from the series, "The Power Of The Wellnsburgs' Swords" so, the IRS would have an easier time tracking my income. After I saw what this publisher, which belongs to one of the big publishers in Europe, did, I legally terminated the contract.

Since the books in the series belong together, the publisher lost all rights, and they were returned to the author.

*This note is also inserted in the  other page.

Publisher House, "Albatros. media," didn’t respect the contract agreement and did a lot of major mistakes! 

***

I worked as an economist, logistic manager, personal manager, and later as a diplomat. In addition to my main job, I owned and operated my own fashion design business for twelve years. I accepted the offer to join the diplomatic corps in Washington, D.C.

Life can be unpredictable, but I am flexible enough to find a detour when obstacles lie in the way. I'm a mom of two grown kids; a daughter and a son. My goal is to treat people nicely because I want them to treat me the same way.

*Ms. Hamlet is originally from Europe the Czech Republic and currently resides in the USA, Washington, DC She was born in Czechoslovakia. These two countries were later divided into the Czech Republic & Slovak Republic.

(added by @anna)

Albatros. media misclassified this type of literary work - we also do not know why and for what reasons this publisher concealed any information about the author, which no one could understand (see the video/a sad evidence section) Also, this publisher inserted an annotation of the book, the contents of which he did not consult with the author at all. This is the evidence the author wanted a completely different annotation. This one which is there, literally took her breath away when she read it. The book was written for young people, and for this reason, the author wanted to introduce more subtle expressions into the annotation and not, for example, the one where it says: "she ran away with her lover," but "she ran away with her sweetheart," which is a soft expression and suitable for the young generation, because as we know we will not describe and talk about a lover, will we?

Let's use a brief term for what the publisher Albatros.media did with the book. Unprofessional attitude, there was irresponsibility, as there wasn't any proper action taken before the book was released.

This publisher made many mistakes. Negotiations with him were very painful. Albatros.media - the publisher, issued the contract in Prague and the book was printed in Brno where this publisher has its division. Apparently, they did not communicate with each other, because Prague issued a contract with a different title and we all conceived it as an agreement between the publisher - Prague, and its separate division in Brno but later the book was published (printed) under a different title than the one written in the contract.

Speculation surrounds this publishing house and readers are asking why there is no mention of the author in the book at all. The author has two adult children and speaks several foreign languages. Along with two European schools, she studied at NOVA (Northern Virginia College) in the state of Virginia, USA, and has been passionate about poetry, prose, and recitation since she was a child. She has won many literary competitions. Historically based films, as well as historical places, have been and still are her nurturing grounds for well-being and relaxation.

"The Power Of The Wellnsburgs Swords" is intended for young readers starting at the age of 14, and then, of course, it's for everyone. It is helpful to know where the literary work was ranked and if adult readers wish to reach for it, they may. It is a fatal mistake by the Publisher house 'Albatros. media' that the book did not state for whom the series was written.

The author looked at the bright side of life and, despite all the bad things that came her way, she continued to bring this work to the light. She worked and had the series and all her books translated into the English language. The translation of one book cost her a lot of money. She had paid for 7 books on her own. That was the power of the dream she followed, which she made true!

Ms. Erika Hamlet, I am throwing my hat away and bowing!

(@anna) xxxxx

Pracovala jsem jako ekonom, logista, personalista- později jako diplomat. Vedla jsem své vlastní podnikání v oboru"Módní návrhář", vedle své hlavní práce po dobu dvanácti let. Veškerou činnost jsem ukončila kvůli tomu, že jsem přijala nabídku stát se členem diplomatického sboru, zde ve Washingtonu, D.C.

Život je nepředvídatelný, já jsem ale flexibilní a snažím se najít objížďky, pokud jsou na mých cestách nějaké překážky. Jsem mámou dvou dospělých dětí, dcery a syna, vždycky jednám s lidmi na úrovni a hezky, protože jsem vždy chtěla, aby se mnou jednali stejnou cestou.

***//***

Albatros.media zařadil špatně tento druh literárního díla - dále nevíme proč a z jakých důvodů zatajil jakékoliv údaje o spisovatelce, což nemohl nikdo pochopit (viz sekce video/evidence). Rovněž, uvedl anotaci knihy, jejíž obsah vůbec nekonzultoval z autorkou, které to doslova vyrazilo dech, když si to četla. Kniha je určená pro mládež a z toho důvodu chtěla autorka uvést do anotace jemnější výrazy a ne kupříkladu ten, kde se píše: „uprchla se svým milencem,“ ale uprchla se svou láskou, protože jak víme lásky mohou být i dětské, ve školním věku, v dospívání a pod., nicméně v dětském žánru přeci nebudeme popisovat a mluvit o milenci, že? Použijme tedy stručný výraz pro to co vydavatel Albatros.media udělal s knihou a s jejím špatným zařazením - nezveřejněním údajů o autorovi, který byl diplomatem pro USA a Kanadu v letech 2007 – 2010.

Vydavatel svou práci, kterou měl odvést naprosto nezvládl!" Albatros.media udělal mnoho chyb. Jednání s ním bylo velice bolestivé. Smlouva byla vystavená v Praze a kniha byla tištěná v Brně, kde má Albatros. media svou divizi. Očividně jeden s druhým nekomunikoval, protože Praha vystavila smlouvu s jiným názvem a my všichni jsme to pojali tak, že to byla dohoda mezi vydavatelem - Prahou a jejím odloučeným pracovištěm. Kniha poté vyšla pod jiným titulem než figuruje ve smlouvě.

Kolem vydavatele jsou dohady a čtenář se ptá, proč o autorovi není v knize vůbec zmínka! Autorka je původem Češka, má dvě dospělé děti, mluví několika cizími jazyky. Mimo Europských škol, studovala i na vysoké škole NOVA (Northern Virginia College) ve státě Virginia, USA a již od svých dětských let milovala poezii, prózu a její přednes. Vyhrála mnoho literárních soutěží. Historické filmy a rovněž historické místa byla a jsou její živnou půdou pro dobrou pohodu a relaxaci.

Autorka, jak jsem se dříve zmínila, žije v USA, má Americké a České občanství - dual citizenship. Její románová série – Beletrie (fikce, fantasy) „Síla v kordech rodu Wellnsburgů,“ je určena mládeži od 14-ti let a poté samozřejmě i pro vyšší věkovou kategorii, pokud si jí budou chtít přečíst! Každý je vítán, důležité je vědět, kam bylo literární dílo zařazeno a zda po tom chce dospělý čitatel sáhnout. Přoč vydavatel, Albatros.media neuvedl v knize zařazení, aby se případný zájemce hned v úvodních stránkách mohl zorientovat, pro jaký okruh čtenářů byla knihy napsaná??

Certified Medical Technician - Since 2012, I’m working not only for kids but also for those who we consider especially this time, in this Pandemic situation as the most vulnerable people - the elderly ones with underline health conditions; Dementia, Alzheimer’s disease, Parkinson's, MS (Multiple Sclerosis), Hypertension, Depression. I have always been humble and thankful for everything positive in my life! Sometimes even though my heart is crying I have to put a smile on my face due to these people need encouragement and I’m here to give it to them to help them! But, I can proudly say humor is an essential thing in my life, without it, my life would look like a sunrise without the sun. During the Covid-19 pandemic, I worked at Five Star Premiere Residence, Chevy Chase, DC.

Certified Medical Technician - Since 2012, I’m working not only for kids but also for those who we consider especially this time, in this Pandemic situation as the most vulnerable people - the elderly ones with underline health conditions; Dementia, Alzheimer’s disease, Parkinson's, MS (Multiple Sclerosis), Hypertension, Depression. I have always been humble and thankful for everything positive in my life! Sometimes even though my heart is crying I have to put a smile on my face due to these people need encouragement and I’m here to give it to them to help them! But, I can proudly say humor is an essential thing in my life, without it, my life would look like a sunrise without the sun. During the Covid-19 pandemic, I worked at Five Star Premiere Residence, Chevy Chase, DC.

The year 2021?

I'm not the right person to judge others, I can only express my feelings like somebody else, but I can feel strongly in this year 2021 we'll still go through a political, spiritual, and mental crisis due to everything flipped upside down.

People lost their jobs and some jobs will never be recovered in the future. People are furious, mad, and some of them at the edge of a mental struggle and therefore the hate and sometimes the cruel words are only the weapons they can use to humiliate others; to hurt them, to mock them due to they think this can relieve their frustrations.

Please, be human and if you don't have nice words then say nothing!

Albatros. media wanted my series and therefore they put a short sample from 2. volume at the end of volume 1. as you can see here. Due to they have never clarified important things for licensing my work for the third party- places, never mentioned who has written the series, atc. The cooperation was legaly terminated.

Sample from 2. volume

At home

At home

You can find me on FB

You can find me on FB

FB - Businesses account

FB - Businesses account

At work

At work

12-19-2017 I'm so happy, people like the book and it is still selling well. As I can see they sold out the books, but they will have them at the beginning of the New year!

12-19-2017 I'm so happy, people like the book and it is still selling well. As I can see they sold out the books, but they will have them at the beginning of the New year!

In Canada

In Canada

Latest comments

15.09 | 11:54

I have read your books and I want to express my admiration for what you have done after the publisher literally ruined your life by not fixing the mistakes. I love your books, so don’t give up!

19.04 | 16:57

Good Day Erika P. Hamlet, I would Like To Receive An Autographed CopOf Your First Book Translated To English Darling. I will pay You For It. Thank You Ronnie Schance From Facebook (your friend). Thank

15.04 | 20:18

I am so excited about these books being published in English. The storyline is fascinating. I feel as if I am in the vicinity of each character, watching and listening...

16.12 | 20:09

Can not wait for the English translation to print. Will have your entire collection for pure enjoyment. In the meantime; I'm collecting the orginal books.

Share this page